Çağrılı Konuşmacılar

Prof. Vladislav V. GONCHARUK, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

     "Science About Water"

Prof. Francois GALGANI, IFREMER, French Institute for Research and Exploitation of the Sea, France

     "Plastic and Microplastics in the Oceans: From Science to Policies"

Prof. Damià BARCELÓ, ICRA, Catalan Institute for Water Research, Spain

    "Emerging Contaminants: Risk and Challenges for Water Quality in Iberian River Basins and Plant Uptake. Solutions with Advanced Treatment Technologies"

Associate Professor Vittorio BOFFA, Aalborg University, Denmark

     "Advanced Membrane Materials and Technologies for The Abatement of Emerging Water Contaminants"

Prof. Dr. Ahmet Cemal SAYDAM, Hacettepe Üniversitesi

     "Çöl Tozlarının Bulut İçi Kimyası"

Prof. Dr. Mustafa SOYLAK, Erciyes Üniversitesi

     "Green Chemistry Applications: Green Solvents in the Mixroextraction Studies"

Prof. Dr. Anatoli DİMOGLO, Düzce Üniversitesi

     "Atık Su Arıtım Süreçlerinde Elektrokimyasal Yaklaşımlar"

Prof. Dr. Caner ZANBAK, (B.EN.A), Uluslararası Balkan Çevre Derneği

     "Kimyasallar Yönetiminde Teknik Emniyet ve Güvenlik"

Yavuz EROĞLU, PAGEV, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı

     "Plastiklerin Çevresel Etkileri ve Denizlerdeki Plastik Atıklar (Waste Free Oceans – PAGEV)"

Ali RÜZGAR, BUTEKOM (Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi)

     "Tekstil Sektörü'nün Yaşam Döngüsü Analizi ile Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi ve İyi Uygulama Örnekleri"