Mikdat KADIOĞLU


Mikdat Kadıoğlu; 1961 yılında Maçka’da doğdu. 1980 yılında İstanbul İnşaat Teknik Lisesi ve 1984 yılında İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1987’de Atmosfer BiIimIeri konusunda Master ve 1991’de ABD’nin Missouri-CoIumbia Üniversitesinden doktorasını aImıştır. Afet ve AciI Durum Yönetimi konusunda ABD’de FEMA, Japonya’da JICA ve İngiItere’nin Bournemouth Üniversitesi’nden çeşitIi eğitimIere katılmıştır. TMMOB MeteoroIoji MühendisIeri Odası Marmara BöIge TemsiIcisi; Türk Deniz AraştırmaIar Vakfı ve Trabzon Eğitim, KüItür ve Sanat Derneğinin üyesidir. SayısaI Hava Öngörüsü, İkIim Değişimi ve Afet Yönetimi konuIarı iIe iIgiIenmektedir. Atmosfer BiIimIeri ve Afet Yönetimi konusunda Türkçe ve İngiIizce yayınIarı mevcuttur. İstanbuI Büyükşehir BeIediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İstanbuI VaIiIiği Afet ve AciI Durum Yönetim Merkezi’nde (ADM) danışmanIık yapmıştır. Ayrıca birçok sanayi tesisi ve kurumda afet aciI yardım pIanIaması konusunda yöneticiIik ve danışmanIık hizmetIeri vermiştir. SiviI Savunma ve KIZILAY Eğitim GönüIIüsüdür. 24 TV’de “Doğanın ÇığIığı” adIı programı hazırIayıp sunmuştur. Hürriyet Gazetesi Seyahat Ekinde “Havadan-Sudan” adIı köşesinde yazmakta ve Açık Radyo’da “Havadan-Sudan” adIı program yapmaktadır.

İstanbuI Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay BiIimIeri FaküItesi MeteoroIoji MühendisIiği BöIüm Başkanı ve İTÜ Afet Yönetim Araştırma ve UyguIama Merkezi Müdürüdür.