Hasan Hüseyin ÇAYAN


1962 Ankara doğumlu olan Hasan Hüseyin ÇAYAN 1987 de Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı.İş hayatına 1990 yılında İzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü, Gıda Analizleri Laboratuvarı’nda başladı. 1992 yılında Ankara Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, Bakteri Aşıları Üretim Müdürlüğü’ne tayin oldu. 1996 yılında 3 ay süre ile Hygen Instutat Menden ve Marburg Almanya’da “Bakteri Aşıları Üretimi ve jele Adsorbsiyonu” eğitimi aldı. 2006 yılında Zehir Araştırmaları Müdürlüğü’ne tayin oldu. Burada menşei bilinmeyen kimyasal maddelerin analizi üzerine çalışmalara başladı, 26 Ocak – 08 Mayıs 2009 tarihinde Kimyasal Silahların Tanımlanması ve Doğrulanması Enstitüsü (VERIFIN) Laboratuvarları, Helsinki Üniversitesi, Kimya Bölümü, FİNLANDİYA’da “Kimyasal Silahların Tanımlanması ve Doğrulanması” konusunda 25. Temel Eğitim, 29 Ağustos – 25 Kasım 2011 tarihinde ise 15. İleri Eğitim,   2013 yılında da OPCW raporlama eğitimlerine katıldı. Temel eğitim sonrası şu an Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nda çalışmalarına devam eden “Kimyasal Savaş Ajanları Tanı ve Doğrulama Laboratuvarı”nı kurdu. 2015 yılından beri de geçici görevle başka bir kurumda Gıda Laboratuvarı’nda çalışmaktadır.