Çağrılı Konuşmacılar

 

Prof. Alexander ZACHARIA, I. I. Mechnikov Odessa National University, Ukraine

     "Analytical Chemistry and Chemical Weapons:  As-content CW determination. The state of art"

Prof. Francois GALGANI, IFREMER, French Institute for Research and Exploitation of the Sea, France

     "Plastic and Microplastics in the Oceans: From Science to Policies"

Associate Professor Vittorio BOFFA, Aalborg University, Denmark

     "Advanced Membrane Materials and Technologies for The Abatement of Emerging Water Contaminants"

Prof. Dr. Ahmet Cemal SAYDAM, Hacettepe Üniversitesi

     "Çöl Tozlarının Bulut İçi Kimyası"

Prof. Dr. Mustafa SOYLAK, Erciyes Üniversitesi

     "Green Chemistry Applications: Green Solvents in the Mixroextraction Studies"

Prof. Dr. Anatoli DİMOGLO, Düzce Üniversitesi

     "Atık Su Arıtım Süreçlerinde Elektrokimyasal Yaklaşımlar"

Prof. Dr. Caner ZANBAK, (B.EN.A), Uluslararası Balkan Çevre Derneği

     "Kimyasallar Yönetiminde Teknik Emniyet ve Güvenlik"

Yavuz EROĞLU, PAGEV, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı

     "Plastiklerin Çevresel Etkileri ve Denizlerdeki Plastik Atıklar (Waste Free Oceans – PAGEV)"

Ali RÜZGAR, BUTEKOM (Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi)

     "Tekstil Sektörü'nün Yaşam Döngüsü Analizi ile Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi ve İyi Uygulama Örnekleri"

Hasan Hüseyin ÇAYAN

     "Chemical Warfare Agents, Usage, Effects, Decontamination and Analysis"

Announcements

Speakers

Participation Fee

Detailed information about the congressional participation fee ...

Archive

Past congresses and congressional documents...

Sponsorship

Click to sponsor the Congress