Tam metin bildiri şablonu


Kongremizde sözlü sunum olarak kabul edilen çalışmalarını, Akademik Teşvik Yönetmeliği kapsamında değerlendirmek isteyen katılımcılarımız, digital ortamda hazırlanacak bildiri kitapçığında çalışmalarını tam metin halinde bastırabilirler. Bunun için katılımcılarımızın (sadece sözlü sunumlar için) kongreye geldiklerinde çalışmalarının tam metin halindeki ve “.doc” veya “.docx” uzantılı dosyalarını kayıt masasına teslim etmeleri gerekmektedir. Tam metin halindeki çalışmanın dili İngilizce olmalı ve formatı aşağıda verilen linkteki bilgiler dikkate alınarak hazırlanmalıdır.  

Tam metin bildiri şablonunu indirmek için tıklayınız