Tam Metin Makale Sunumu Fırsatı


Kongremize sunulan bildirilerden bilim kurulumuz tarafından seçilecek bazı çalışmalar SCI indekste taranan International Journal of Environmental Analytical Chemistry *  (Etki faktörü: 1.372) dergisinde "1. Eurasia Environmental Chemistry Congress" özel sayısı olarak yayınlanacaktır.

* Dergiye sunulacak bildiriler aşağıdaki linkte verilen dergi kurallarına göre düzenlenecektir.

https://www.tandfonline.com/toc/geac20/current

Makale yükleme aşamasında 1. Eurasia Environmental Chemistry Congress özel sayısı için talepte bulunulduğu belirtilmelidir ("Is the manuscript a candidate for a special issue?" and you should indicate Yes, Eurasia EEC").

Kongreye sunulan bildirilerin bir kısmı ise yazarların isteği doğrultusunda ULAKBİM TR Dizinli Mugla Journal of Science and Technology adlı dergide tam metin makale olarak basılacaktır.